Ben jij op zoek naar spiritualiteit?

Mediums, spiritualiteit, paragnosten

 Lieve mensen,

Zo vaak hoor ik tijdens mijn gesprekken “ik wil spiritualiteit ervaren”, mijn vraag is dan ook maar wat wil je dan ervaren?

Spiritualiteit is een breed begrip met ruimte voor veel perspectieven. In het algemeen omvat het een gevoel van verbinding met iets groters dan onszelf, waarin we verdieping willen geven aan de betekenis van het leven. Spiritualiteit is eigenlijk een universele menselijke ervaring – iets dat ons allemaal aanraakt. Mensen kunnen een spirituele ervaring beschrijven als heilig of transcendent of gewoon een diep gevoel van ZIJN en onderlinge verbondenheid.

Sommigen ervaren spiritualiteit in een vorm van een diepgaande verbintenis met Jezus, Allah of Budha wat geassocieerd wordt met het gaan naar de kerk, synagoge, een tempel dan wel een moskee. Anderen zien in spiritualiteit een vorm van bidden of comfort in relatie tot een God, hogere kracht of een Bron. Noch anderen zoeken betekenis in hun leven door verbinding aan te gaan met de natuur of met kunst. Zoals je jezelf doelen stelt en deze bijschaaft op basis van je ervaringen, zo kan je persoonlijke definitie van spiritualiteit net zo veranderen door je eigen ervaringen ten aanzien van je zoektocht naar de diepgang van het leven. 

Spiritualiteit kent geen specifieke oefening. Het is een bepaalde manier om te ZIJN. Een ZIJN in stilte, in verbondenheid, in compleetheid, in kracht, in “all that is”. Om het pure ZIJN gevoel te ervaren, kun je veel dingen doen. Net zoals een tuin onderhouden: als de grond, het zonlicht, de juiste luchtvochtigheid of zuurstofgehalte er niet is, zal het plantje niet groeien of zullen de bloemknoppen zich niet ontvouwen. Je moet er iets voor doen; zorgdragen. Dus als je je lichaam, geest, emoties en energieën op een bepaald niveau van volwassenheid kweekt, bloeit er iets in jou. Die innerlijke bloei zou je kunnen beschouwen als jouw spiritualiteit. 

Is geloven in God spiritueel?

Je kunt niet zeggen dat een Atheist niet spiritueel is, een theist is per definitie ook niet spiritueel. Eigenlijk is er geen verschil tussen een atheist en een theist.  De een gelooft in God en de ander gelooft dat er geen God is. Allebei geloven in iets wat ze gewoon weg niet weten. En het niet-weten is nu net wat ‘geloof’ inhoudt. Dus theisten en atheïsten zijn niet anders. Zij zijn mensen met elk een verschil van hun geloofsovertuiging. Een spirituele zoeker is geen theist of een atheïst. Een spirituele zoeker iszich ervan bewust dat hij het niet weet en dus zoekende is.

Op het moment dat je iets gelooft, word je blind voor al het andere. je handelt vanuit jouw overtuiging en neemt dat aan als jouw waarheid. Maar jouw waarheid of net de waarheid van de ander te zijn. De conflicten op onze planeet gaan dus ook niet over goed en kwaad, maar over het verschil in overtuiging; het geloof van de een tegenover het geloof van de ander. 

De behoefte aan geloof is meer psychologisch dan geestelijk van aard. Immers, het staat vooral symbool om ergens aan vast te willen houden en je veilig te voelen, alsook om je verbonden te willen voelen met anderen met dezelfde overtuiging. Een wij-gevoel vanuit een overtuiging over het niet-zichtbare. 

Maar wat als je het eigenlijk allemaal niet weet? Niets voor waarheid aanneemt over het ontstaan, bestaan en de diepgang van het leven? Het niet-weten kan ook ontzettend mooi zijn. Immers, de kwaliteit van jouw leven ten aanzien van datgene waar jij je goed bij voelt, ligt in jouw handen. Zolang respect en integriteit de boventoon voert van jouw handelen in relatie tot jezelf en de ander, is het leven een prachtige spirituele reis op zich.  

Wat is een geestelijke ervaring?

Het zien van een oceaan vol vissen of een berglandschap met grazende geiten kunnen mooie natuurverschijnselen zijn. Echter, de vis in de oceaan beschouwt de oceaan niet als een spirituele ervaring, net zoals de berggeit het gras van het berglandschap dat niet zo ervaart. Door ergens continu te zijn ben je niet spiritueel, immers daar waar je dagelijks bent is jouw natuurlijke omgeving. Spiritualiteit gaat over het doorbreken van de barrière in jezelf, waardoor je je natuurlijke omgeving als diepgaander ervaart. Net zoals een schelp die door natuurlijke processen groter wordt; leeft, ontwikkelt, ontvouwt en ruimte inneemt. Jij die jouw schelp opendoet en de wereld mag ervaren in al haar hoedanigheid. Jij die buiten de kaders van jezelf treedt, het niet-fysieke voelt, ervaart, tot je neemt in heel je wezen een allesomvattend ZIJN-gevoel ervaart. Dat is wat geestelijke ervaring is: bezinning, geraakt zijn. 

Waar men zich vaak op verkijkt, is dat mensen altijd op zoek zijn naar meer. Geef je iemand een cadeau, dan is hij er drie dagen zoet mee. Echter, de vierde dag gaat hij alweer op zoek naar iets anders. Iemand kan dat als hebzucht ervaren. Ik zou dit eerder labelen als een levensproces in de verkeerde richting. Immers, als je de grenzeloosheid van het leven wil ervaren, dan moet je boven het fysieke uitstijgen. Een allesomvattend gevoel van diepgang en compleetheid ervaren in het niet-fysieke. Het gevoel wat het je brengt als je een prachtig lied hoort, een prachtig natuurlandschap ziet, naar de sterrenhemel kijkt en al die lichtjes op je neer ziet schijnen etc. M.a.w. diepgang, compleetheid, zingeving, innerlijk geluk is een geestelijke ervaring van datgene wat niet-zichtbaar is, maar wat men ervaart in een gevoel. 

Een eenvoudige praktijk

Om spiritueel te groeien kunnen we je makkelijk simpele technieken aanleren. Echter, elke techniek is subjectief en moet maar net passend zijn bij jouw proces. Maar het gaat niet om aanleren van datgene wat je van nature al in je hebt. Het gaat om het herkennen en erkennen van innerlijke drijfveren die jij op jouw manier naar het bewustzijn mag brengen en die in dienst staat van jouw persoonlijke spirituele groei. Niemand hoeft jou te leren wat spiritualiteit is , dat ervaar je in je eigen ik.

Wil je meer weten hierover bel een van onze consulenten en zij kunnen je begeleiden in jouw spiritualiteit.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *